Vrienden dromen samen, samen bouwen aan vriendschap

We willen kinderen uitnodigen om te investeren in vriendschap.  Elke maand is er een ander aandachtspunt dat een deeltje van de ruime term 'vriendschap' belicht.  Hieraan worden activiteiten gelinkt op school-, klas- en kindniveau. Kinderen worden de hele maand uitgedaagd om extra aandacht te hebben voor dit maandpunt.  Wat dit elke maand inhoudt, wordt in het Pienterpraatje aangebracht.  Dit is een moment waarop alle kinderen van de lagere school (en soms ook de derde kleuters) samenkomen om zaken zoals het maandpuntje, de jarigen van de maand, speciale dagen, activiteiten, ... aan te kondigen of te bespreken. 

 jaarthema