Visie

We vinden het uiterst belangrijk dat kinderen zich kunnen ontplooien tot sociaalvaardige en ruimdenkende burgers. Daarvoor werken we gericht naar de toekomst, de wereld van morgen waar de kinderen van nu de volwassenen zullen zijn, en met een positieve insteek aan talentontplooiing bij alle leerlingen. We spelen hiervoor doordacht in op maatschappelijke evoluties en onze leerkrachten scholen zich voortdurend bij. Een warm hart voor en onderwijs op maat van elk kind zijn onze belangrijkste troeven.

Onze visie komt ten volle tot zijn recht in onze SMART-werking waarvan de speerpunten zijn:

Stevige basis voor de toekomst

We ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitudes die leerlingen nodig hebben voor het vervolgonderwijs en hun latere leven als wereldburger in de maatschappij .

Maatwerk

Ons onderwijs is afgestemd op de noden van elke leerling.

Allen samen bereiken we meer

Op onze school is samenwerken een kernwaarde. Leerlingen leren samen, leerkrachten werken samen.

Ruimte om te groeien en te bloeien

We stimuleren een brede ontwikkeling en werken aan talentontplooiing.

Telkens een stapje verder

We hanteren een motiverend organisatie- en evaluatiesysteem. We toetsen niet om te toetsen, maar om opnieuw tot leren te komen.